Dobršín kaple Nejsvětější Trojice
    Kapelle in Dobršín
    chapel in Dobršín
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Dobršín
Katastrální území: 759635 Dobršín
Parcelní číslo: st. 13
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 15687/4-3399
Datace: 1869

GPS: 49° 15´ 41.284´ N  13° 33´ 38.619´ E

Kontakt:
Dobršín 36
342 01,  Dobršín
Telefon: 376524536
oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Kaple byla založena v západní části návsi v sousedství dvorů čp. 9 a 10 na půdorysu osmiúhelníka; je krytá jehlancovou střechou, která nese osmibokou plechovanou lucernu; ta je završena stanovou stříškou a hrotnicí s makovicí a křížkem; střešní krytina je pálená, tašková; fasáda ve výrazu ovlivněná novogotickým slohem s prvky doznívajícího klasicismu je vybavena řadou architektonických fasádních článků; nároží lemují pilastry s jednoduchými hlavicemi nesoucí plochý pás osazený v podřímsí; korunní římsa je bohatě profilovaná; okna jsou včetně „slepých“ okenních otvorů a vlastního vstupu lomená; špalety jsou odstupňované, se štukovými šambránami a patečními římsami; okna jsou dřevěná, dělená na kříž; dveře jsou dvoukřídlé, dřevěné, s profilovaným poutcem; dveřní křídla jsou z vnější strany opatřena prkenným bedněním, které je klasovitě kladené; nadsvětlík nad vstupem je členěn stylizovanou „vitrají“; ve fasádě je nad vstupem vyveden nápis „Ke cti a chvále Boží Královny nebes. POMNÍK: Na rok svatý Cyrilský a padesátileté kněžství slavného papeže Pia IX. Kaple tato postavena a posvěcena léta Páně 1869“

Interiér objektu
Interiér je opatřen klášterní klenbou s trojúhelnými výsečemi a členěn dekorativními štukovými články; mobiliář kaple tvoří především kvalitně pojednaný novogotický oltář s obrazem; nad oltářem je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice; interiér kaple zdobí také soubor lidových plastik.


Okolí objektu

Pozemek, který kapli obklopuje, má parcelní číslo 1185/2; jeho výměra je 415m² a má tvar trojúhelníka; při západní straně je lemován dvory čp. 9 a 10, při straně severní statkem čp. 13, stranu jihovýchodní ohraničuje komunikace procházející návsí; pozemek je částečně zatravněný, zčásti je prašný; při vstupu do stavby (vpravo ode dveří) stojí pamětní kříž vročený do r.1871; kamenný dřík  je opatřen symbolem kalicha, kříž je litinový, v části pod Ukřižováním je destička pro donační nápis; na soklu je vytesán uvedený letopočet.Historie objektu

Mapa stabilního katastru zachytila v místech dnešní kaple „nespalný“ objekt čtvercového půdorysu; současná kaple byla postavena roku 1869; její architektonický výraz byl ovlivněn tehdy módním novogotickým slohem, zčásti kombinovaný doznívajícím klasicismem.Další informace

V období před rokem 2000 byl objekt příkladným způsobem opraven nákladem obce Dobršín; v r. 1997 byl zčásti restaurován mobiliář (7 soch světců), konzervován obraz hlavního novogotického oltáře a restaurováno sousoší Nejsvětější Trojice nad hlavním oltářem; kříž byl opraven v roce 1996; svým řešením a hmotou kaple dotváří neopakovatelný charakter dobršínské návsi, která patří k perlám lidového stavitelství v oblasti českého západu.Fotogalerie
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple
Dobršín – kaple

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. –  KAREL, T. Vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

v Plzeňském kraji. Plzeň 2004

VAJDIŠ, J. Dobršín.Stavebně-historický průzkum. Nepublikovaný strojopis. SÚRPMO Praha. 1977.

MENCL, V. Lidová architektura v Československu. Praha 1980.

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005.

 

 

 

 

 

 Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Dobršín/Dobrschin)

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.