Kejnice kaple Panny Marie
    Kapelle in Kejnice
    chapel in Kejinice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Kejnice
Katastrální území: 664723 Kejnice
Parcelní číslo: st. 35
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 23512/4-3043
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49º16'2,93 N  13º 41' 38 E

Kontakt:
Obec Kejnice, Kejnice čp. 12
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376513566
ou.kejnice@seznam.cz
www.kejnice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Obdélný půdorys objektu, závěr ve tvaru stlačeného oblouku; sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; obdélný vstup do objektu sklenut jemně stlačeným obloukem, obvod lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenebního oblouku; do interiéru vedou dvoukřídlé dveře; fasádu kaple ve všech stěnách člení pilastry, které jsou v bočních stěnách i v závěru přizdobeny rostlinným dekorem; v nárožích místo hrany vpadlá plocha obloučku; v bočních stěnách obdélná okna se silně stlačeným obloukem sklenutí; okenní otvor lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenby, okna jednokřídlá, zamřížovaná; v závěru slepé kruhové okno opět lemované šambránou; profilovaná korunní římsa po obvodu celého objektu, ve štítové stěně přechází římsa obloukem nadedveřní plochu; vlastní štít zdoben lizénovým rámem; spodní část okraje štítu ve tvaru zvlněných křídel, horní část má trojúhelné ukončení, v ose štítu nika ve tvaru kasulového okna; koruna zdiva štítu oplechovaná; omítky vápenné, hlazené, barvené světle žlutě; architektonické prvky zdůrazněny sytě červenou a světle šedou barvou; střecha pokryta dvojitě loženou taškou bobrovkou; v hřebeni střechy čtyřboká plechová zvonička s jehlancovou stříškou, makovicí a křížkem

Interiér objektu

Interiér plochostropý; barokní lidový sochařský oltářík; ve stěnách niky se sochami sv. Šebestiána a sv. Biskupa.Okolí objektu
Návesní zatravněný prostor ve stromořadí lip; před kaplí litinový kříž na žulovém podstavci, kříž chráněn kovovým oplocením.


Historie objektu

 Další informace
Dominanta obce, objekt kaple s výraznými prvky lidového baroka.

Fotogalerie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie
Kejnice – kaple Panny Marie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Plzeňský kraj, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.