Babín boží muka
    Gemauerte Martersäule, Babín
    brick calvary Babín
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Horažďovice
Katastrální území: 641871 Babín u Horažďovic
Parcelní číslo: st. 234
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 28527/4-2729
Datace: druhá polovina 18. století

GPS: 49°20'10.7 N  13°43'4.13 E

Kontakt:
Mírové náměstí 1, Horažďovice
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376547521
urad@muhorazdovice.cz
www.muhorazdovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

jedná se o zděná mohutná boží muka značné výšky; lze je klasifikovat jako přechodný typ mezi božími muky a výklenkovou kaplí, neboť se v tomto objektu tvarosloví a funkce obou božích muk a výklenkové kaple spojují; i když se stavba svou podobou, především svou vertikalitou, hlásí k tvarosloví božích muk, které je založené na štíhlých proporcích sloupku či pilíře stavby, přebírají tato boží muka i typické znaky výklenkových kaplí; nejvýraznějším znakem, kterým tato boží muka směřují k výklenkové kapli je mohutnost jejich soklu, do kterého je prolomena rozměrná a hluboká nika; nika je zaklenuta segmentovou klenbou; nad touto nikou je pouze z čela soklu vysazena jednoduchá fabionová římsa; masivní hranolový sokl se mírně ze všech stran kónicky zužuje; nad římsou přechází oblým náběhem ve vysoký hranolový dřík; náběh je z bočního pohledu asymetrický; celá stavba působí spíše dojmem, že je složena ze dvou druhů sakrálních staveb; spodní část svou podobou a funkcí připomíná výklenkovou kapli, ovšem z jejího vrcholu, jako ze svého základu vyrůstají plnohodnotná zděná hranolová boží muka se všemi svými základními části – soklem, dříkem a kaplicí, kterou kryje čtyřboká jehlancová střecha; z tohoto důvodu, ač tomu tak není, lze popsat horní nástavbu jako samostatná boží muka; rozšíření jejich soklu oproti dříku je ze zadní strany o něco menší než z ostatních stran; kaplice je téměř neznatelně menšího půdorysu než dřík, kaplici od dříku od sebe odděluje jednoduchá pásková římsa, zezadu téměř neznatelná; do kaplice z čela a boků jsou prolomeny drobné hlubší niky stejného tvaru a velikosti; jsou půlkruhovitě zaklenuty a dovnitř stavby se mírně zužují; kaplice vrcholí korunní římsou, která je současně i převisem nízké zděné helmice z cihel, která má tvar komolého jehlanu, jehož vrchol je přetažen maltou nebo betonem; helmice je vyzděna ze čtyř odstupněných šárů cihel; do jejího vrcholu je zasazen kovaný latinský kříž s rozeklanými konci ramen, podobně jako u křížů maltézských; kříž je ze dvou kusů páskoviny; snýtován v překřížení; spolu oba srostlé objekty tvoří svébytnou stavbu nezvyklé, ale hodnotné formy; materiál, ze kterého je stavba vyzděna nelze v současnosti určit, neboť celá stavba kromě helmice je nahozena a obílena, nicméně s velkou pravděpodobností půjde o zdivo smíšené (kámen, cihla) a značný podíl budou tvořit cihly, jak dávají tušit jak římsy, které jsou provedeny zhruba v tloušťce cihly, tak i klenba niky i zděná helmice; sokl je při zemi natřen světle modře; stejnou barvou je zvýrazněný i interiér velké niky v čele soklu; nika uzavřena prosklenými železnými dvířky v rámu; prosklení chrání vyklenutá zámečnicky zpracovaná nýtovaná mříž; uvnitř niky porcelánová plastika madony a nad ní kruhová plaketa s hlavou Ježíše Krista z profilu od A. Skácela; patrně kolorovaný sádrový odlitek; interiér doplňují umělé květiny a elektronická svíčka

Okolí objektu

stavba stojí cca 500 m jižně od obce Babín při silnici Babín – Horažďovice v mírné zatáčce; v minulosti se zde nacházelo rozcestí s cestou do polí; po levém boku božích muk stojí vzrostlá lípaHistorie objektu

fotografie z let 1963 a 1976 dokládají, že byly při opravách v následujících letech provedeny i nepříliš vhodné podstatné úpravy některých stavebních detailů; nejzásadnější úpravou byly zásahy do tvaru všech nik; v případě velké čelní niky bylo původní zaklenutí půlkruhové, nikoliv segmentové, jak zaznamenáváme již na fotografiích z roku 1986; naopak niky v kaplici byly dříve téměř kvadratické a po roce 1986 je shledáváme zaklenuté; dalším detailem, se kterým se již na stavbě nesetkáme je absence z plochy vystupující širší pásové šambrány rámující spodní niku; šambrána byla barevně zvýrazněna, interiér niky nikoliv; nika byla v minulosti uzavřena dřevěnými dvířky v dřevěném rámu, který byl osazen zároveň s fasádou; uvnitř rámečky s obrázky svatých; v mapě 1. vojenského mapování je vyznačena v místech božích muk sakrální stavba, zda jde o tu samou stavbu nelze s jistotou tvrdit, ale charakter a forma stavby to nevylučuje; dochované stavební detaily nevylučují datování ani před rok 1764.Další informace

půdorys u paty soklu činí 198 x 150 cm; výška spodní kapličkové části (k oblounu nad římsou) dosahuje 170 cm; celková výška božích muk přesahuje 6 m; horní polovina stavby se naklání dozadu; díky kónicky se zužující dolní polovině se zdá náklon daleko větší než ve skutečnosti je; na stavbě nejsou však patrné žádné známky statické nestability; zdá se, že naklánění nepokračuje.Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

HÁJEK, Pavel. Zděná boží muka v jižních Čechách. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. 243 s. [12] s. příl. Monumenta; sv. 1. ISBN 978-80-85033-16-8.

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz 

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz 

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz 

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.