Maňovice kaple sv. Bartoloměje
    Kapelle Maňovice
    chapel Maňovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Maňovice
Katastrální území: 694550 Maňovice
Parcelní číslo: parc. č. 1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 52159/4-5311
Datace: druhá polovina 19. století

GPS: 49º 23´ 33 N  13º 39´ 16 E

www.obecmanovice.cz

Obec Maňovice
Maňovice 22, pošta Horažďovice
, Telefon: 376595485
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
zděná šestiboká návesní kaple s jehlancovou střechou krytou lepenkovou krytinou připomínající svou skladbou eternitové šablony; z vrcholu vyrůstá šestiboká oplechovaná zvonice, která se otvírá do prostoru šesti obdélnými otvory, nahoře s tradičními odsazenými oblouky; zvonice vrcholí makovicí s latinským kovaným křížem; kříž je ze dvou páskovin v překřížení snýtovaných; konce jeho ramen rozkovány, vrchol do tzv. rybího ocasu; břevno má konce rozkované do kruhových ploch, v jejich středu otvory, v nichž byly ukotveny patrně kované zdobné prvky; ještě jeden otvor je u paty kříže, který souvisí patrně spíše s jeho původním ukotvením; šestiboký jehlan střechy je u paty zalomen pod tupějším úhlem; kaple bez oken, vstupní pravoúhlý otvor je osazený neprofilovaným patrně žulovým ostěním, které mírně vystupuje z hladké plochy fasády; v současné době zvýrazněno žlutou barvou stejně jako korunní římsa; fasáda obílená hladká bez členění a štukatérských výzdob, vrcholí trojnásobně pravoúhle odstupněnou korunní římsou; sokl provedený hrubou nehlazenou omítkou je šedivý; vstupní jednokřídlé dveře rámové konstrukce mají místo horní výplně pouze zdobně profilované laťování kvůli větrání; spodní výplň z klasovitě kladených palubek

Interiér objektu
plochostropý; nad oltářem do zadní stěny prolomena obdélná pravoúhlá nika, vyložena dřevěným truhlíkem s obložkami a uzavřena nedělenými prosklenými dvířky; v rámech reprodukce portrétu Ježíše Krista a Panny Marie, květinová výzdoby, na oltáři textilie

Okolí objektu
kaple stojí při staré cestě ve středu obce na samostatně oploceném pozemku spolu s barokními božími muky z roku 1713; ohrazení vybudováno roku 1969, datace na schodišti; do podezdívky ze žulových kvádříků zasazeny trubky a do nich ukotveny drátěné oplocenky, pozemek parkově upraven, do roku 1997 stála u kaple lípa, bylo jí 150 let; v roce 2009 zasazena na její místo lípa nová; nalevo od kaple stojí starý sklep zachycený na mapě již v roce 1837; zadní stěna kaple je zapojena do ohradní kamenné zdi zahrady sousední usedlosti

Historie objektu
původní kaple v Maňovicích stála údajně již před rokem 1700; na počátku 20. století je zmiňována s doškovou střechou; radikální přestavba proběhla v roce 1938, kdy byly upraveny zdi a byl osazen i nový krov včetně přestavby zvonice, která dostala novou tvář; jako střešní krytina byly použity eternitové šablony; v okolí kaple byly několikrát při stavebních úpravách nalézány četné kosterní pozůstatky, které s největší pravděpodobností souvisejí s morovou epidemií v roce 1713, se kterou lze spojit i stavbu sousedních božích muk; v 1. vojenském mapování kaple zachycena není; z Císařského povinného výtisku stabilního katastru není zcela jasné, zda zakreslená značka patří kapli či božím mukám, polohou by spíše odpovídala božím mukám; jednoznačně je zanesena až ve III. vojenském mapování z roku 1879

Další informace
šestiúhelný půdorys o délkách stran 200 cm, půdorysné rozměry 360 x 380 cm; orientace kaple severojižní

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

KLOZAR, Karel. Maňovice 1366 – 1986. 2. vydání, Maňovice: Mgr. Marie Klozarová, 1987. 70 s. SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. 1. vydání, Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.