Maňovice boží muka u návesní kaple sv. Bartoloměje
    Gemauerte Martersäule Maňovice
    brick calvary Maňovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Maňovice
Katastrální území: 694550 Maňovice
Parcelní číslo: st. 727/2
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 52160/4-5312
Datace: první polovina 18. století

GPS: 49º 23´ 33 N  13º 39´ 16 E

www.obecmanovice.cz

Obec Maňovice
Maňovice 22, pošta Horažďovice
, Telefon: 376595485
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

honosná, architektonicky velmi cenná barokní sloupková boží muka; řemeslně velmi kvalitně zpracovaná; byla vysekána z místní žuly; jsou složena ze sedmi dílů; na střed rozměrné žulové desky usazena patka pilíře s okosenými hranami; do její vpadliny je zasazen kvadratický podstavec (sokl) o půdorysu 53 x 53 cm; ten je kryt širší oblounem a ústupky profilovanou krycí deskou (abakus); na krycí desce vztyčen sloup s kónicky se zužujícím dříkem, jeho prstenčitá patka nasedá na čtvercový plinthus (podnožní deska); hlavice sloupu má dva prstence: horní mohutnější prstenec (astragal) přechází v profilovanou krycí desku (abakus); vše z jednoho kusu kamene; abakus nese kvadratickou lucernu (kaplicový nástavec); do stěn lucerny zasekány mělké niky završené půlkruhovými od rohů odsazenými oblouky; lucernu kryje opět profilovaný abakus a na něj nasedá profilovaný nástavec – stříška s kvadratickou patkou, tělem ve tvaru nízkého komolého jehlanu završeného prstencem; do něho zasazen kovaný vrcholový křížek se třemi břevny a jetelovým ukončením všech svých ramen; kromě toho jsou ramena pospojována esovitými a volutovými prvky; ve vrcholu kříže papežský symbol zkřížených klíčů sv. Petra; kříž postříbřen; všechny stěny podstavce rámovány zrcadly; v ploše levého bočního zrcadla vysekán text: VCZINILI JSME NA PAMATKU TITO BOZI MVKA ADAM ZAVBEK TOMAS WEKROT ZAMECNIK IOANES PAVR KAMENIK DNE 28 MAE A 1713; text, orámování zrcadel a obrys nik v současné době postříbřeno; ze zadu u patky sloupu je do jeho dříku vyvrtán otvor, v němž byl patrně v minulosti ukotven kovový hák pro zavěšování obětní květinové výzdoby (věnečky apod.)

Okolí objektu
boží muka na samostatně oploceném pozemku před mladší návesní kaplí a starým sklepem; pozemek parkově upraven

Historie objektu
boží muka, nazývána též morovým sloupem, byla postavena v roce 1713; je velmi pravděpodobné, že stavba souvisí s morovou epidemií; tuto tezi podporují i četné nálezy kosterních pozůstatků v bezprostřední blízkosti božích muk a kaple obnažených při rekonstrukcích kaple, výstavbě oplocení či kanalizace


Další informace
výška objektu cca 555 cm; nutné povrchové zpevnění kamene.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PALOUŠOVÁ, Zdenka. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. 288 s. [14] s. Monumenta; sv. č. 2. ISBN 978-80-85033-17-5.

 
KLOZAR, Karel. Maňovice 1366 – 1986. 2. vydání, Maňovice: Mgr. Marie Klozarová, 1987. 70 s.
 
SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.
 
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.


Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz 

 

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

 

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

 

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.