Olšany boží muka za vsí
    Gemauerte Martersäule Olšany
    brick calvary Olšany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Olšany
Katastrální území: 678236 Olšany u Kvášňovic
Parcelní číslo: st. 943/3
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 25910/4-3097
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49º 24´ 11 N  13º 38´ 14 E

www.olsany-obec.eu

Obec Olšany
Olšany 15, Horažďovice
, Telefon: 376595309
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

sloupková boží muka byla vytvořena z místní žuly; jsou složena ze tří částí; na deskové základně posazen kvadratický podstavec (sokl) zdobený z boků a z čela obdélným orámováním (tzv. zrcadly) s prožlabenými (vykrojenými) rohy; v čelním zrcadle vysekáno vročení stavby do roku 1840; do vpadliny podstavce usazen jednoduchý tzv. toskánský sloup s kvadratickou patkou i hlavicí a s entazií (rozšířením) ve středové části a širším průměrem dříku u patky než pod hlavicí, hlavice sloupu je jen o něco subtilnější než patka; kvadratická hlavice sloupu nese vysokou kvadratickou krycí desku (abakus), kterou lze spíše chápat jako vrcholovou hlavici božích muk, která je logicky spjata s hlavicí sloupku, na který nasedá; je složitěji profilována širokým výžlabkem, který se rozšiřuje a přechází v mírně pravoúhle rozšířenou korunní římsu; do hlavice je zasazen litinový latinský kříž s litinovou plastikou Ježíše Krista; nad hlavou plastiky čtyři paprsky svatozáře umístěné tradičně nakoso; ramena kříže rozšířena do čtverců s prožlabenými rohy; konce ramen ozdobeny rozetami; stejný prvek je i pod nohama Krista a stejné tvarosloví nese i hlava šroubu kotvící paprsky nad hlavou Krista, nad svatozáří ještě přišroubován svislý kovaný zvlněný praporec s rozeklaným koncem suplující tabulku s nápisem INRI; všechny tyto zdobné prvky na kříži postříbřeny; kříž černý; zezadu kříže čtvercové matky; pod matkou kotvícího šroubu svatozáře mohutná čtvercová podložka s okosenými hranami; zdá se, že pod Kristem býval litinový štítek s textem, nicméně ani na fotografiích z roku 1963 není.

Okolí objektu
stavba stojí nedaleko Olšan, necelý kilometr severovýchodně od středu obce při silnici na Kvášňovice, bývalo zde rozcestí tří úvozů s cestami do polí do Lažan a Kvášňovic; nalevo stojí vzrostlý topol.

Další informace
půdorys podstavce činí z čela 50 x 49 cm, výška 60 cm; sloup o výšce 202 cm má průměr nad patkou 83 cm, pod hlavicí 75 cm a v nejširším místě 99 cm; půdorys patky sloupu 29 x 29 cm, výška 12 cm (měřeno bez přechodové šikminy); půdorys hlavice sloupu 27 x 27 cm, výška 8 cm (měřeno bez přechodové šikminy); výška hlavice božích muk 33 cm; výška kříže 95 cm.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PALOUŠOVÁ, Zdenka. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009, 288 s. [14] s. Monumenta; sv. č. 2, ISBN 978-80-85033-17-5.

 SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

 Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.