Olšany boží muka u čp. 1
    Gemauerte Martersäule Olšany
    brick calvary Olšany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Olšany
Katastrální území: 678236 Olšany u Kvášňovic
Parcelní číslo: st. 944/9
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 22483/4-3200
GPS: 49º 24´ 03 N  13º 37´ 30 E

www.olsany-obec.eu

Obec Olšany
Olšany 15, Horažďovice
, Telefon: 376595309
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

jedná se o sloupková boží muka zhotovená z jednoho kusu žulového hranolu čtvercového průřezu; žádná z hran není okosena, sloupek božích muk je usazen na rozměrné hrubě opracované čtvercové žulové desce; vizuelně působí tato boží muka štíhlým a vysokým dojmem, i když jejich výška není nijak závratná; to je způsobeno tím, že sokl i hranolovitá lucerna jsou jen mírně rozšířeny od hranolového dříku; dřík sloupku je užší sotva o 3 cm; přechod dříku v lucernu nemá ostré hrany; rozšíření dříku do soklu je provedeno šikminou; lucerna má v bocích a zadní stěně identické mělké niky zasekané pouze do hloubky průřezu dříku sloupku; všechny tyto tři niky jsou završeny segmentovými oblouky; z plochy každé niky vystupuje stejný latinský kříž se zaoblenými konci všech čtyř ramen; v čele lucerny vysekána nika plošně o něco menší než ostatní, zato však hlubší; její půdorys je mírně lichoběžníkový; tím, že je nika užší než ostatní, není její oblouk stlačený, ale uzavírá jí oblouk plný půlkruhový; v nice nejsou stopy po jakémkoliv kotvícím materiálu, proto nelze určit, zda bylo vůbec někdy dovnitř niky cokoliv umisťováno; nicméně je v soupisu nemovitých kulturních památek zmínka o jakési primitivní řezbě, která byla v době zápisu v nice umístěna; i na fotografii z roku 1963 je tato plastika vyfocena, ale bohužel není vyfocen detail plastiky, proto nelze plastiku blíže popsat; na fotografii nejsou patrny žádné atributy; na hlavě má biret (čtyřhranná čepička kněží římské katolické církve – též tzv. kvadrátek) a na sobě blíže neurčitelné kněžské roucho, nelze ani s jistotou říci, zda byla soška polychromována; lze snad uvažovat o sv. Janu Nepomuckým; na fotografiích z roku 1986 již plastika chybí; lucerna vrcholí kupolí ve tvaru křížové klášterní klenby nad čtvercovou základnou; do vrcholu lucerny zasazen plechový snýtovaný dvouramenný patriarší kříž; to je umocněno papežským a svatopetrským symbolem zkřížených klíčů nad horním břevnem; konce ramen jsou srdcovitě rozšířeny a mezi horními a dolními rameny jsou navíc proti sobě nanýtovány plechové vzpěry esovitého tvaru; kříž natřen černou kovářskou barvou nejspíše s příměsí grafitu; kříž je zcela určitě nepůvodní, ale snad byl vyhotoven dle starší předlohy, na fotografii z roku 1963 je pravděpodobně zachycen kříž původní, který je stejný s dnešním.

Okolí objektu
boží muka stojí na návsi na nízkém tarasu u silnice, jejich nejbližší okolí je parkově upraveno především okrasnými keři a květinami.

Další informace
pilíř v úrovni soklu má půdorys 29 x 29 cm, výšku 60 cm; dřík má v průřezu 27 x 27 cm a výšku 145 cm; celková výška sloupku boží muk je 265 cm; lucerna má opět 29 x 29 cm a výšku cca 60 cm; je mírně poškozena; výška kříže cca 45 cm.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PALOUŠOVÁ, Zdenka. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009, 288 s. [14] s. Monumenta; sv. č. 2, ISBN 978-80-85033-17-5.

 SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

 Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.