Ostřetice boží muka u čp. 24
    Gemauerte Martersäule Ostřetice
    brick calvary Ostřetice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Ostřetice
Katastrální území: 607134 Ostřetice
Parcelní číslo: pp. 359/43
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 23526/4-3206
Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 25' 24.02 N  13° 20' 41.85 E

www.ostretice.cz

Buchta Miroslav
Ostřetice čp.26, Klatovy
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

patka božích muk je tvořena dvěma hranolovými kvádry, na horním užším je vytesán letopočet 1840, nad nimi je umístěn štíhlý válcový dřík nahoře překrytý čtvercovým římsovým krytem, na kterém je umístěna hlavice ve tvaru kvádru ukončeného nahoře na čtyřech stranách nízkými polokruhy; na všech čtyřech stranách hlavice byly původně umístěny plechové tabulky s obrázky světců, které se do současnosti nedochovaly; hlavice je na vrcholu uprostřed zakončena vysokým kovaným křížem s tělem ukřižovaného Krista.

Okolí objektu
objekt se nachází na severozápadním okraji vesnice, na soukromém pozemku před domem čp. 24, vlevo od státní silnice č. 191 ve směru Klatovy – Nepomuk.

Historie objektu
boží muka s místním názvem „sv. Martin“ jsou datována letopočtem 1840 a zatím se k nim nepodařilo zjistit žádné bližší historické údaje k jejich vzniku

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání], Klatovy: Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2004. s. 138 – 141.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, Západní Čechy, díl III. 1. vydání, Praha: nakladatelství Libri, 2005. s. 262 – 263. ISBN 80-7277-150-7.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 582)

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.