Břežany boží muka při silnici na Malý Bor
    Gemauerte Martersäule Břežany
    brick calvary Břežany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: poz. 2777
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: ÚSKP 25704/4-2788
Datace: 5. 2 první polovina 18. století

GPS: N 49° 20´40.574 N  E 13° 37´29.139 E

Kontakt:
Obec Břežany
341 01,  Horažďovice
ou@brezany.jz.cz
www.brezany.cz

Kodýtková Marie
Žďár 14
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

kamenná sloupková boží muka stojí cca 0,5 km jihovýchodním směrem od okraje Břežan při pravé (jižní) straně silnice z Břežan na Malý Bor; boží muka jsou vysoká přibližně 300 cm; hranolový dřík vyrůstá z mírně rozšířeného soklu a je zdoben nezřetelným vročením do roku 1738; je završen kaplicovitým nástavcem; hlavice je čtyřboká, po stranách s pozůstatky refiéfní výzdoby; čelní niku zdobí kříž, boční strany patrně nesly obrázky na plechu, který byl kotven čepy do skulptury; kaplicovitý nástavec završuje kovaný dvouramenný kříž; skulptura je vyhotovena z hrubozrnné žuly

Interiér objektu

kamenná boží muka patří do skupiny památek barokního původu, které svým tvaroslovím vycházejí z okruhu skulptur ovlivněných tradicí pozdně gotického umění, mající na Horažďovicku přesah do 17. století až počátku 18. následujícího věku; další podobná skulptura stojí v Břežanech u čp. 41; vzájemnou inspiraci, popř. stejný zdroj (přehlédnout nelze jak obdobné tvarosloví, tak vročení) není možné vyloučit, naopak je více než pravděpodobná   Okolí objektu
Malý Bor; severně od památky se ve svahu porostlém lesem nalézá poutní kaple sv. Anny z roku 1760; při silnici na Malý Bor lze spatřit i litinový křížek z roku 1857; ve vsi (na území vesnické památkové zóny Břežany) stojí u čp. 41 kamenná sloupková boží muka vročená do roku 1738, tvarově odpovídající popisovaným božím mukám


Historie objektu
barokní skulptura z počátku druhé třetiny 18. století; vznikla snad z popudu zdejší vrchnosti jako připomínka nějaké pro region důležité události, popř. jako poděkování za odvrácení či překonání neblahých událostí, nemocí a dalších katastrof


Další informace
kamenná boží muka patří do skupiny památek barokního původu, které svým tvaroslovím vycházejí z okruhu skulptur ovlivněných tradicí pozdně gotického umění, mající na Horažďovicku přesah do 17. století až počátku 18. následujícího věku; další podobná skulptura stojí v Břežanech u čp. 41; vzájemnou inspiraci, popř. stejný zdroj (přehlédnout nelze jak obdobné tvarosloví, tak vročení) není možné vyloučit, naopak je více než pravděpodobná


Fotogalerie
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor
Boží muka při silnici na Malý Bor

Zdroje - literatura, prameny
Pešta, J., Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005


Zdroje - fondy

Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy, obec Břežany, evidenční list nemovité kulturní památky, boží muka u silnice na Malý Bor 

http: //archivnimapy.cuzk.cz (stabilní katastr 1838, Břežany)   

www.seznam.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí

www.seznam.cz – Mapy.cz

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.