Hliněný Újezd návesní kaple
    Kapelle in Hliněný Újezd
    Chapel in Hliněný Újezd
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Malý Bor
Katastrální území: 639206 Hliněný Újezd
Parcelní číslo: poz. 413/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 41903/4-3534
Datace: druhá polovina 19. století

GPS: N 49° 18´ 22,92 N  E 13° 38´ 47.37 E

Kontakt:
Malý Bor 146
341 01,  Horažďovice
Telefon: +420 376511417
ou@mbor.jz.cz
www.maly-bor.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
obdélná stavba se zaoblenými zadními nárožími o půdorysných rozměrech 420 x 550 cm a výšce štítu cca 600 cm je kryta sedlovou střechou se zadní trojbokou valbou nad presbyteriem; střecha je kryta dvojitě loženými bobrovkami na širší rozchod latí; hned za vrcholem štítu je umístěný čtverhranný mědí oplechovaný sanktusník s čtyřmi otvory krytými lamelami a čtyřbokou u paty lomenou jehlancovou střechou; v jejím vrcholu je makovice s latinským křížem se srdcovitě rozšířenými konci ramen a kovanou ozdobou u paty kříže; do boků jsou prolomeny obdélné okenní otvory sklenuté půlkruhovým obloukem; do nich jsou vsazena obdélná dřevěná dvoukřídlá čtyřdílná okna; do oblouků nad okny osazeno pletivo, okna chráněna recentními vertikálními ozdobnými mřížkami; do kaple se vstupuje neprofilovaným žulovým ostěním s rovným nadpražním překladem a půlkruhovým nástavcem se světlíkem, nástavec je složen ze dvou žulových segmentů a předsazeného klenáku, jehož horní část nad nástavcem je zřejmě pouze iluzivní, a proto je obílená; světlík je vyplněn pletivem; do ostění jsou zasazeny dvojdílné svlakové dveře s klasovitě kladenými prkny; na dveřích litinová klika, štítky kryjící otvor kliky a zámku též lité; plocha fasády je lemována mírně vystupujícími lizénovými rámy, stejně tak je orámován i trojúhelníkový štít s bočními uchy; hmota štítu vystupuje nad plochu sedlové střechy; koruna štítu je z čela zvýrazněna obílenou jednoduchou pravoúhlou římsou a je kryta bobrovkami; lizénové rámy jsou žlutě natřeny, stejně tak i rozšířený sokl, který byl v minulosti šedý a zbytek plochy, včetně korunní římsy je obílen; v minulosti ve středu plochy štítu umístěn patrně dřevěný latinský kříž tmavé barvy; vzhledem k přítomnosti místní cihelny je velmi pravděpodobné, že stavba je vyzděna celá z cihel, včetně plackové klenby v interiéru

Interiér objektu

strop – placková klenba na obdélném půdorysu; na oltáři umístěna plastika Panny Marie    

 

- název / jméno   Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace

- ulice, obec, č. p.   Hostašova 1    

- pošta   Klatovy

- psč   339 01    

- telefon   376 326 362

- e-mail   muzeum.klatovy@tiscali.cz    

- url   www.muzeum.klatovynet.cz

Datum zpracování   30. 11. 2013    


 Okolí objektu
kaple stojí na návsi, téměř naproti byl zbudován pomník k I. světové válce; napravo od vchodu do kaple stojí litinový pamětní křížek na vysokém žulovém podstavci; mohutný hranolový pilíř s tělem ze tří stran kónicky se zužujícím a mohutnou hlavicí je z čela paty pilíře datován 1901, nese bohatě zdobený litinový kříž


Fotogalerie
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě
Kaple v Hliněném Újezdě

Zdroje - literatura, prameny
KODÝDEK, Libor. Pasportizace sakrálních a dalších drobných staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy. Hliněný Újezd 2004   

Zdroje - fondy
 Ústřední seznam kulturních památek ČR    

 Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz/

 1. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) http://archivnimapy.cuzk.cz/    

 2. vojenské mapování 1844/5 http://archivnimapy.cuzk.cz/

 3. vojenské mapování 1879 http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.