Hliněný Újezd boží muka na křižovatce
    Gemauerte Martersäule in Hliněný Újezd
    brick calvary Hliněný Újezd
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Malý Bor
Katastrální území: 639206 Hliněný Újezd
Parcelní číslo: poz. 339
Číslo popisné: 52156/4-53

GPS: N 49° 18´ 32.5´ N  E 13° 38´ 56.8´ E

Kontakt:
Hliněný Újezd
341 01,  Horažďovice
Telefon: +420 376511417
ou@mbor.jz.cz
www.maly-bor.cz

Malý Bor Obec
Malý Bor 146
, Telefon: +420 376511417
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zděná hranolová boží muka jsou založena na širokém obezděném ostrůvku (terásce); rozměry: výška i s křížkem cca 380 cm, půdorys: základ (terasa) - cca 230 x 270 x 60 cm, pilíř (pata) – 84 x 80 cm; na širší patu pilíře nasedá mírně kónický dřík nesoucí širší kvadratickou kaplici, kterou odděluje od dříku římsa; hlavice vrcholí pravoúhlou korunní římsou a je kryta valbovou stříškou, ta krytá bobrovkami a prejzy; do hlavice jsou zapuštěny čtyři obdélné niky; ze severní a jižní stěny jsou niky velké na celou výšku stěny kaplice; jsou sklenuté konchou a rámují je obdélné falce; dříve do nich byla osazena obdélná zasklená dvířka; v současnosti je do nich přišroubováno pouze sklo; v severní nice nahradil porcelánovou sošku obrázek se sv. Janem Nepomuckým, v jižní zůstala porcelánová madona; do východní i západní stěny kaplice přibyli menší zhruba poloviční půlkruhově sklenuté niky bez falcu; kryty jsou opět přišroubovaným sklem; není jasné, zda byly odhaleny při opravě a jsou původní, nebo byly naopak nedávno dotvořeny, což se zdá být pravděpodobnější; pod kaplicí z jihu ukotveno železné oko pro květinovou výzdobu; do vrcholu stříšky zasazen plechový křížek s bambulovitě zakončenými rameny; zdivo stavby omítnuto a v současnosti obíleno, ale v minulosti bývala výmalba i okrová

Okolí objektu
boží muka postavena na vyzděné rampě z vápence, která tvoří zatravněný ostrůvek uprostřed křižovatky v severní části obce


Fotogalerie
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě
Boží muka v Hliněném Újezdě

Zdroje - literatura, prameny

KODÝDEK, Libor. Pasportizace sakrálních a dalších drobných staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy. Hliněný Újezd 2004

 Zdroje - fondy

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz

1. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) http://archivnimapy.cuzk.cz

2. vojenské mapování 1844/5 http://archivnimapy.cuzk.cz/

3. vojenské mapování 1879 http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.