Radkovice boží muka
    Gemauerte Martersäule in Radkovice
    brick calvary in Radkovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692492 Radkovice u Měčína
Parcelní číslo: poz. 628
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 14273/4-3129
Datace: 1859 druhá polovina 19. století

GPS: N 49° 29' 10.42 N  E 13° 27' 3.65 E

Kovář Vlastislav
Radkovice
Kovářová Václava
Radkovice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

žulová sloupová boží muka, výška cca 300 cm, se skládají z hmotného hranolového podstavce, který je v nárožích zkosen a na čelní straně nese rýsované zrcadlo s datací 1859; válcový dřík členěný nahoře a dole prstenci vyrůstá z talířové patky; na něm umístěná čtverhranná římsovitá hlavice byla v minulosti pro svoje poškození dodatečně stažena železnými pásy; do této hlavice je zasazen litinový kříž s korpusem Krista, který doplňuje litinový nápisový lístek srdcovitého tvaru

Okolí objektu

boží muka jsou umístěna cca 200 m východně za vsí na okraji pozemku ppč. 628 při silnici do Žinkov

 

Historie objektu
při archivním průzkumu v roce 2013 se podařilo zjistit, že objekt nechali postavit roku 1859 manželé Jan a Kateřina Terčovi z Radkovic čp. 5; Jan Terč (narozen 13. 5. 1808) byl v té době v Radkovicích starostou a společně s manželkou Kateřinou (rozenou Svobodovou ze Kbela čp. 15) vlastnili selskou usedlost čp. 5 zvanou nyní U Korbelů; jejich manželství (sňatek uzavřeli ve Kbele 27. 5. 1839) zůstalo bezdětné a usedlost čp. 5 od nich obdržel synovec Jana Terče Václav Duchek s manželkou Marií z Radkovic; pozemek parcelní číslo 628, na kterém boží muka stojí, patří již od doby zřízení stabilního katastru, pro Radkovice z roku 1837, k usedlosti čp. 9


Další informace

současné údaje o pozemku, na kterém boží muka stojí a jeho vlastníkovi, které uvádí evidenční list nemovité památky Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou chybné; zde uváděný údaj o pozemku ppč. 656 se týká pozemku v katastru evidence nemovitostí, který obsahuje další parcely zjednodušené evidence, a tudíž správně má být uveden pozemek ppč. 628Fotogalerie
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích
Boží muka v Radkovicích

Zdroje - literatura, prameny

[ŠONKA, Josef].Zprávy z farní osady Měčínské. Z pamětí Měčína a osady. Kaplička ke Skašovu, kříže v Nedanicích a Radkovicích.Farní věstník duchovních správ nepomuckého vikariátu VI., číslo 4, 1. července 1935, s. 7

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman. Měčínsko. Z dějin regionu. 1. vydání Měčín: Město Měčín, 1994, s. 99

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Státní oblastní archiv Plzeň, Sbírka matrik, Fara Měčín, Matrika Narození 1806–1832, sign. 02

Státní oblastní archiv Plzeň, Sbírka matrik, Fara Kbel, Matrika Oddaní 1784–1842, sign. 04  

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.