Červené Poříčí socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 5
    St. Jan Nepomucký Statue Červené Poříčí
    statue of St. John of Nepomuk Červené Poříčí
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Červené Poříčí
Katastrální území: 620980 Červené Poříčí
Parcelní číslo: st. 55
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 20061/4-2820
Datace: první polovina 18. století

GPS: 49°30´4.368 N  13° 17´38.727 E

Smolař Petr
Červené Poříčí
Smolařová Marie
Červené Poříčí
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

postava světce v tradičním oblečení, ve vzpřímeném postoji, v nadživotní velikosti, výška včetně svatozáře 230 cm; hlava skloněna mírně vpravo nad křížem, na hlavě biret, nad hlavou svatozář ve zlaté barvě, 5 hvězd doplňuje 5 malých hvězdiček (odkaz k latinskému slovu „TACUI“ neboli „mlčel jsem“); pravá ruka chybí, levá ruka drží kříž (krucifix); pískovcová socha světce stojí na hranolovém pískovcovém podstavci o výšce 135 cm s půdorysem 109 x 109 cm, podstavec ukončen ořímsováním, na podstavci jsou sdružené dva erby hrabat Töringů z Jettenbachu z Hauben; celková výška včetně svatozáře cca 400 cm.

Okolí objektu
socha světce se nachází ve výklenku oplocení u silnice před čp. 5, naproti zámku

Historie objektu
nechal postavit hrabě Maxmilián Töring se svojí chotí Františkou

Další informace
sochu v roce 2001 restauroval Mgr. Marcel Hron z Rokycan v hodnotě 52.000,- Kč za přispění Programu obnovy venkova a PHARE CBC fond malých projektů

 


Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. 

HOSTAŠ, Karel - VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých

v politickém okresu Přeštickém. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. str. 68.

KŘÍŽ, Martin: Červené Poříčí Toulky minulostí obce a zámku. [1. vydání], Klatovy: Arkáda, 2004. 60 s.; s.21.

ZEMAN, František - TEPLÝ, František. Kniha o Švihovu a okolí. [1. vydání], Švihov: František Trnka, 1927. str. 563.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.