Petrovice socha sv. Jana Nepomuckého
    St. Jan Nepomucký Statue Petrovice
    statue of St. John of Nepomuk Petrovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692484 Petrovice u Měčína
Parcelní číslo: pp 2166/5
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 15351/4-3217
Datace: 1713

GPS: 49° 27' 10.32 N  13° 25' 41.85 E

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

Město Měčín
Farní 43, 340 37 Měčín
, Telefon: +420 376395132
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

barokní socha v životní velikosti z hrubozrnného pískovce je umístěna na podstavě čtvercového půdorysu, vytvořené z kamenných stupňů, na kterých je osazen vysoký hranolový žulový sokl ve spodní části na jednoduchém profilovaném podstavci, v horní pak ukončený přesahující profilovanou krycí deskou; v ploše čelní stěny podstavce je vytesán reliéfní vavřínový věnec s letopočtem 1713; boční stěny podstavce jsou zdobeny plochým diamantováním se zbytky polychromie v modročervené barevnosti; vlastní socha je zhotovena v tradičním ikonografickém pojetí; postava je znázorněna ve výrazném kontrapostu s pravou nohou pokrčenou, přičemž expresivní tendence jsou patrné v bohatě zřasené klerice a rochetě; pravá, podél těla spuštěná ruka, přidržuje patu kříže s korpusem Krista; těleso kříže směřuje diagonálně přes osu světcova těla k jeho pravému rameni a levá ruka jej přidržuje na prsou; hlavu s bohatým vlasem kryje biret; celek doplňují tradiční atributy: kovová pozlacená svatozář s pěti hvězdami kolem hlavy a měděná pozlacená palmeta; v horní části žulového podstavce se vpředu nachází ozdobně kované vyzlacené rameno s lucernou, pod ním byla na kovovém úchytu umístěna pískovcová kartuše s erbem šlechtického rodu Jeníšků z Újezdu, která je nyní kvůli poškození povětrnostními vlivy uložena na Městském úřadu v Měčíně.

Okolí objektu
socha se nachází ve vsi na mírném svahu vlevo od státní silnice ve směru Klatovy – Nepomuk; pod tímto svahem teče potok pramenící severozápadně od sousední vsi Bíluky a protékající petrovickým návesním rybníkem, který opouští právě nedaleko této sochyHistorie objektu
letopočet 1713 umístěný na soklu pod sochou a zejména původně nad ním umístěná kartuše se znakem Jeníšků z Újezdu vypovídá o tom, který šlechtický rod byl jejím donátorem; v roce 1713 byly Petrovice v majetku Přibíka Josefa (Jeníška) z Újezdu, který vlastnil ještě Předslav, Otín a Purkatův Újezd (nyní Újezd u Horšic, okres Plzeň-jih) a je tedy více než jisté, že právě on nechal tuto sochu pořídit 


Další informace
Socha byla restaurována akademickým sochařem Janem Turským v roce 1997


Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
 HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Přeštickém. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. s. 65.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 593) 

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman. Měčínsko z dějin regionu.1. vydání, Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s

ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech 2, N–Ž. 1. vydání, Praha: Libri, 2005. s. 196–202. 


Zdroje - fondy
Fotodokumentace z doby kolem roku 1900 (in: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, negativ Sk 4743)
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.