Petrovičky socha sv. Jana Nepomuckého
    St. Jan Nepomucký Statue Petrovičky
    statue of St. John of Nepomuk Petrovičky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 734438 Petrovičky u Předslavi
Parcelní číslo: st. 16/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 26328/4-3227
Datace: 1838

GPS: 49 26' 7.042 N  13 23' 34.924 E

www.predslav.cz

Skala Josef
Petrovičky
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

pískovcová polychromovaná socha světce je umístěna na širokém hranolovém podstavci s nízkou římsou; světec je oděn v obvyklém šatě skládajícím se z kleriky, bílé rochety a černého kožešinového pláštíku, na hlavě má černý biret; v rukou drží hnědý kříž s korpusem Krista a kolem hlavy má kovovou svatozář s pěti hvězdami ve zlaté barvě; na přední straně je na obrubě pod světcovou postavou vyryt letopočet – AD MDCCCXXXVIII (1838).

Okolí objektu
 socha stojí v jižní části vesnice na mostě přes potok, vlevo při státní silnici č. 191 ve směru Klatovy – Nepomuk před domem čp. 22 na soukromém pozemku patřícím k usedlosti čp. 1


Historie objektu
 o okolnostech vzniku sochy se zatím nepodařilo nic bližšího zjistit

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 604)
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.