Němčice socha sv. Jana Nepomuckého
    St. Jan Nepomucký Statue Němčice
    statue of St. John of Nepomuk Němčice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Předslav
Katastrální území: 702986 Němčice u Klatov
Parcelní číslo: poz. 578/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 30726/4-3166
Datace: 1779

GPS: N 49° 26' 6.25 N  E 13° 25' 37.38 E

Kontakt:
Obec Předslav, místní část Němčice
339 01,  Klatovy
Telefon: +420 376395201
obecpredslav@seznam.cz
www.predslav.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

plastika vysoká cca 190 cm z hrubozrnného pískovce je umístěna na bohatě profilovaném hranolovém soklu, který je na bocích svírán zvlněnými páskami na koncích volutově stáčenými; na čele soklu je rokoková kartuše s dedikačním nápisem: POSUIT ANTONIUS HAMPL DIRECTOR . PLANICENSIS A. 1 . 7 . 7 . 9 .. DIE DECIMA MAII na zadní straně soklu je na spodní části rytý nápis: CARL . LEGAT PILTHAUR IN PILSEN postava světce s dobře vyjádřeným kontrapostem (pravá noha pokrčena) je oděna v obvyklém šatu; hlavu pokrytou biretem obemyká svatozář; ruce jsou přitaženy k tělu, pravá ruka přidržuje patu kříže, levá ho tiskne k prsům pod zkřížením obou břeven

Okolí objektu
socha stojí na zatravněném pozemku na západní straně návsi blízko budovy bývalé školy; v současné době přední část soklu zcela zakrývá značně rozrostlá nízká túje


Historie objektu

při archivním průzkumu v roce 2013 se nepodařilo přímo k soše najít žádné bližší informace; její donátor Antonín Hampl, ředitel plánického panství se poprvé objevuje v plánické matrice narozených z let 1762–1787 s manželkou Zuzanou v zápisu z 10. prosince 1777 o narození a křtu jejich dcery Marie Antonie, za kmotry byli Kateřina Babušková, vdova a obyvatelka plánická a Tomáš Merten, žebrák z plánického špitálu; dne 14. února 1779 se jim narodila a tentýž den byla pokřtěna další dcera Kateřina, které byli za kmotry Kateřina, manželka Jana Haubta, ředitele panství na Zelené Hoře u Nepomuku a Jan Fraas, kontribuční ze statku Lovčice; další děti se jim narodily – 16. července 1781 Kristýna Kateřina Františka, 11. ledna 1783 František z Pauly Josef Jan Nepomuk Ernest, 24. listopadu 1785 Kateřina Vincentka; jako kmotr je Antonín Hampl zapsán v této výše uvedené matrice 25. listopadu 1780 a jeho manželka Zuzana, jako první kmotra, při křtech – 2. července 1778, 9. ledna 1780, 2. března 1780; v zápisu z 16. července 1779 se jako kmotra objevuje Terezie dcera Antonína Hampla a z toho můžeme usuzovat, že jeho manželství se Zuzanou bylo již druhéDalší informace

socha není zahrnuta do prvního soupisu památek pro okres Klatovy, který byl zpracován Ferdinandem Vaňkem a Karlem Hostašem a knižně vydán v Praze roku 1899; není uvedena tudíž ani v dalších novějších soupisech památek vydaných v pozdějších letechFotogalerie
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích
Sv. Jan Nepomucký v Němčicích

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Fotodokumentace v archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni

Oblastní oblastní archiv Plzeň, Sbírka matrik, Fara Plánice, Narození 1762–1787, sign. 06


 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.