Němčice zděná boží muka
    Gemauerte Martersäule, Němčice
    brick calvary Němčice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Předslav
Katastrální území: 702986 Němčice u Klatov
Parcelní číslo:
Číslo popisné: pp. 552/5

Rejstříkové číslo: 31714/4-3165
Datace: kolem roku 1750

GPS: 49° 26' 14.69 N  13° 25' 23.75 E

Kontakt:
Obec Předslav, Předslav 53
Telefon: 376395201
obecpredslav@seznam.cz
http://www.predslav.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zděná omítnutá stavba z lomového kamene, válcového tvaru, o průměru 1 m; spodní část je vysoká 2,6 m a od horní ji odděluje jednoduchá římsa; horní část vysoká 0,4 m je nahoře překryta cihlami a uprostřed má zasazen jednoduchý litinový kříž s ukřižovaným Kristem

Okolí objektu

boží muka se nachází severně od vesnice na mírně svažitém pozemku u cesty do Petrovic, ze které před nimi odbočuje polní cesta vedoucí do Makova; vedle, směrem k rozcestí, stojí velká lípa; cca 500 m po polní cestě k Makovu přijdeme k dalším zděným božím mukámHistorie objektu
oba výše uvedené sakrální objekty jsou společně s dalšími, dnes nedochovanými, vyznačeny na mapě 1. vojenského mapování z 2. poloviny 18. století

Další informace
boží muka byla v roce 1958 zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek – nyní pod rejstříkovým číslem 31714/4-3165

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 542)Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 5127-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 319.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 319.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.