Polánka výklenková kaple s křížkem
    Kapelle mit Nische des St. Johannes von Nepomuk, Polánka
    niche chapel of Saint John of Nepomuk Polánka
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Kasejovice
Katastrální území: 664316 Polánka u Kasejovic
Parcelní číslo: 1419/4
Číslo popisné:

Datace: 1896

GPS: 49° 27´ 16.333´ N  13° 43´ 38.27´´ E

Sedlák František
Polánka 4, Kasejovice, 335 44
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

kaple je vystavěna na obdélném půdorysu 1,94 x 1,1 m a výšce 2,8 m v nízkém svahu nad příkopem při silnici; delší strana tvoří čelní stěnu, v jejímž středu je mírně vpadlá lícová plocha niky; ta je pojednána v horní polovině jako výklenek s plochou zadní stěnou; nika je segmentově sklenuta, chrání ji jednokřídlé dělené okno, které kopíruje její tvar; současná výzdoba výklenku je velmi chudá a skládá se především z umělých květin výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého je omítnuta vápennou a štukovanou omítkou, která je obílena; pod stříškou zdobí fasádu na čelní a zadní straně kaple jednoduchá pásková korunní římsička; sedlová stříška v okapové orientaci při silnici je chráněna dvojitě loženou taškou bobrovkou; na středu stříšky vztyčen železný dvouramenný kříž těleso zdiva se mírně zužuje směrem od základů ke korunní římsičce; kaple je také nakloněna přední plochou k silnici; péčí Města Kasejovice byla kaple kolem roku 2005 opravena; před tímto stavebním zásahem bylo zcela zřetelné, že kaple je vyzděna ze sbíraného kamene; cihlou byly provedeny některé vysprávky pohledově vlevo od kaple je litinový křížek na vysokém sloupku (2,5 m); na křížku o výšce 1,4 m je kromě ukřižovaného Krista a textové destičky připevněna reliéfní postava anděla a klečící modlící se postavy; krajní části kříže zdobeny reliéfním dekorem poměrně vysoký hranolový žulový sloup se skládá z několika částí; vlastní sloupek s profilovanou a zdobnou hlavicí a jednoduchou patkou je nasazen na soklu se zdobně upravenou horní hranou; v čelní stěně soklu je vytesané vročení 1890 výklenková kaple s křížkem v Polánce je typickým zástupcem drobné sakrální architektury v jihozápadních Čechách; v hojném počtu je nalezneme i v okolních vsích

Okolí objektu
objekt výklenkové kapličky s křížem lze objevit na severním okraji lokality při křižovatce cest, které vedou do Kasejovic a dále do Hradiště, naproti rodinnému domu čp. 18

Historie objektu
kaple postavena v roce 1896; křížek má na soklu vročení 1890; oprava kaple v roce 2005

Fotogalerie 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.