Lhovice kaplička sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle Lhovice
    chapel Lhovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764591 Lhovice
Parcelní číslo: st. 51
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 44891/4-3100
Datace: 1826 první polovina 19. století

GPS: 49° 30´ 13.611´ N  13° 16´ 6.244´´ E

www.svihov.cz

Město Švihov
Švihov 38, Švihov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
půdorys kaple šestiboký (o stranách cca 300 cm), ve čtyřech bočních stěnách po jednom obdélníkovém okně lemovaném šambránou; sokl zvýrazněn šedou barvou, po obvodu kaple drenáž proti vzlínání vlhkosti zdiva; nad vchodovými obdélníkovými dvoukřídlými dveřmi s polookrouhlým ukončením je vyhlouben letopočet „L. P. 1826“; pod střechou po celém obvodu korunní římsa; stanová šestiboká střecha je krytá pálenými taškami bobrovkami jednoduše kladenými, zakončena lucernou (uvnitř zvon) s cibulovou helmicí s dvojitým křížem; kaple zděná; krov dřevěný; krytina z pálené hliněné tašky; lucerna oplechována

Interiér objektu
proti vstupu na severní straně nad oltářem obraz sv. Jana Nepomuckého, strop klenutý se štukovým hřebínkem, vedle svorníku (klenáku) prochází provaz od zvonu; architektonické prvky zdůrazněny sytě žlutou barvou

Okolí objektu
kaple se nachází uprostřed vsi severně od rybníka na malém přívrší; v okolí jsou zasazeny lípy (jedna poblíž kaple)

Historie objektu

kaple postavena nákladem obce v roce 1826; na oltáři stávala plastika sv. Jana Nepomuckého, ztratila se v 90. letech 20. století; vnitřek vymalován v roce 2001; dvojitý kříž nad lucernou osazen v roce 2001 (byl řadu let upadlý); v roce 2005 nové vnitřní omítky a položena nová dlažba, v kapli byla při této příležitosti také uložena schránka s různými dokumenty a mincemi, neboť podle pověsti zde měla být podobná schránka uschována už dříve; při opravách v roce 2005 však nebyla nalezena.Další informace
objekt tvoří dominantu vesnické návsi; v seznamu nemovitých kulturních památek uveden chybně půdorys kaple; o zvonech se dochovaly i písemné údaje: nový zvon byl zavěšen 19. července 1910 a vážil skoro 19 kg; obec jej zakoupila v továrně Jana Pernera v Plzni za 78 zlatých a 98 krejcarů; zvon dostal jméno Václav; když pro něj přišli v únoru 1918 vojáci, „ztratil se“; občané jej totiž schovali pod hrází rybníka; I. světovou válku přežil, ale ve II. světové válce „narukoval na vojnu“; nový zvon byl vysvěcen o pouti 19. května 1957; zvon o váze 8 kg darovala Klotylda Kabátová pocházející z čp. 30; tento zvon je v kapli dodnes

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

ZEMAN, František - TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání], Švihov: František Trnka, 1927. str. 515.

SLÁMA, Jan - KULHÁNEK, Pavel. Lhovice. Zajímavosti a obrázky z historie obce. [1. vydání], Švihov: MÚ Švihov, 2001. str. 11.

SLÁMA, Jan. 100 let Sboru dobrovolných hasičů Lhovice 1908 - 2008. [1. vydání], Švihov: MÚ Švihov, 2008. 52 s., s. 18. ISBN: 978-80-254-2786-6.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.